Operator Maszyn i Urządzeń

Data: 2021-07-22

Lokalizacja: Łódź, PL, 93-231

Firma: Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) jest wiodącą na świecie firmą produkującą sprzęt AGD, o rocznej sprzedaży wynoszącej około 19 miliardów dolarów, zatrudniającą 78 000 pracowników i posiadającą 57 ośrodków produkcyjnych i badawczych w 2020 roku. Firma wprowadza na rynek marki Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit i inne w prawie każdym kraju na świecie. 

Whirlpool Corporation jest konsekwentnie uznawana przez FORTUNE za jedną z najbardziej podziwianych firm na świecie. Nasze wartości są siłą napędową wszystkiego, co robimy. Uczciwość, Szacunek, Integracja i Różnorodność, Jeden Whirlpool oraz Duch Zwycięstwa prowadzą nasze zespoły do doskonałości. Poznaj nas i przekonaj się, jak to jest być częścią firmy, która nieustannie dąży do poprawy jakości życia w domu.

 

Zakres obowiązków:
● Wytwarzanie detali na maszynach działu mechanicznego zgodnie z dokumentacją techniczną
oraz instrukcją stanowiskową i jakościową;
● Przygotowywanie komponentów, materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania detali
● Dokonywanie przezbrojeń na maszynach działu mechanicznego ( prasy manualne i
automatyczne)
● Czyszczenie i montowanie używanego w procesie sprzętu;
Wizualna kontrola jakości przeprowadzanego procesu, identyfikacja wyrobów wadliwych oraz
defektów;
● Obsługa pras manualnych i automatycznych
● Wykonywanie napraw komponentów w celu maksymalnej redukcji poziomu braków.
● Utrzymywanie, egzekwowanie porządku i czystości stanowiska pracy i wokół niego;
● Dokonywanie przeglądów prewencyjnych elementów wchodzących w skład maszyn;
● Wykonywanie zapisów w kartach produkcyjnych i jakościowych;
● Przestrzeganie planów produkcyjnych;
● Zgłaszanie przełożonym wszelkich nieprawidłowości dotyczących pracy maszyn i narzędzi;
● Monitorowanie procesów oraz kontrola wskaźników środowiskowych;
● Podejmuje działania zmierzające do optymalizacji procesu;
● Współpraca i uczestnictwo we wdrażaniu projektów WCM ( 5S, TPM, Kaizen, Lean
Manufacturing);
● Zgłaszanie wniosków w zakresie poprawy organizacji, bezpieczeństwa pracy, udoskonaleń
procesu oraz jakości produktu;
● Dbałość o mienie powierzone w związku z wykonywanymi obowiązkami;
Wymagania:
● Gotowość do pracy na 3 zmiany
● Umiejętność dokonywania przezbrojeń na poszczególnych maszynach;
● Wiedza z zakresu postępowania z substancjami chemicznymi (oleje, rozcieńczalniki)
● Samodzielność w działaniu, zaangażowanie oraz wysoka samodyscyplina
● Znajomość czytania rysunków technicznych
● Umiejętność pracy w zespole

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o Whirlpool Corporation 

Zobacz, jak to jest pracować w firmie Whirlpool, odwiedzając stronę Whirlpool Careers. Dodatkowe informacje o firmie można znaleźć na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Instagramie i YouTube.

W Whirlpool Corporation cenimy i celebrujemy różnorodność"". Whirlpool Corporation dąży do zapewnienia równych szans zatrudnienia i zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, płeć, ciążę, ekspresję lub tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, status weterana lub jakąkolwiek inną kategorię chronioną przez obowiązujące prawo.